MULTIMOVE
Wij bieden multimovelessen aan voor kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas. Multimove is een gevarieerd bewegingsprogramma, waarin een bepaalde sporttak niet meteen herkenbaar is. De focus ligt op de algemene ontwikkeling van de vaardigheden. (www.multimove.be)
De lessen multimove gaan steeds door per lessenreeks (meestal per 10).
ZUMBA
Zumba is een fitnessprogramma waarbij (latin)muziek gecombineerd wordt met dansbewegingen. Het biedt een totale lichaamsworkout met een hoog fungehalte.